Perjanjian 30 Januari 1819

Perjanjian ini telah ditandatangani antara Stamford Raffles dengan Temenggung Abdul Rahman dengan taktik Stamford Raffles mengambil Singapura.

Antara syarat perjanjian ialah:

  • Syarikat Hindia Timur Inggeris boleh mendirikan loji di Singapura
  • Syarikat Hindia Timur Inggeris bersetuju melindungi Temenggung daripada ancaman dalam dan luar negeri
  • Syarikat Hindia Timur Inggeris akan membayar sebanyak 3,000 dolar Sepanyol setahun kepada Temenggung
  • Syarikat Hindia Timur Inggeris tidak membenarkan Temenggung membuat hubungan dengan negara Barat yang lain.