Persandaran pemuliharaan

Persandaran pemuliharaan merujuk kepada kategori IUCN (International Union for Conservation of Nature) yang diberikan kepada spesies atau taksa bawahan yang bergantung pada usaha pemuliharaan untuk mengelakkan daripada ancaman kepupusan.