Pertalian elektron

Pertalian elektron (E ea) bagi atom atau molekul ditakrifkan sebagai jumlah tenaga yang dibebaskan apabila elektron dilekatkan pada atom atau molekul neutral dalam keadaan gas untuk membentuk anion.

X(g) + e → X (g) + tenaga

Ambil perhatian bahawa ini tidak sama dengan perubahan entalpi pengionan tangkapan elektron, yang ditakrifkan sebagai negatif apabila tenaga dibebaskan. Dalam erti kata lain, perubahan entalpi dan pertalian elektron berbeza dengan tanda negatif.

Dalam fizik keadaan pepejal, pertalian elektron untuk permukaan ditakrifkan agak berbeza.

Sumber Sunting

Pautan luar Sunting