Polis agama Islam

laman nyahkekaburan

Polis agama Islam boleh merujuk kepada salah satu pertubuhan berikut:

Beberapa negara Islam pula mempunyai Jawatankuasa Amar Makruf dan Nahi Mungkar: