Puak ialah sebuah istilah yang telah digunakan dalam pelbagai konteks untuk merujuk kepada sesebuah kategori kumpulan sosial manusia.