Qi (nyahkekaburan)

Laman nyahkekaburan

Qi ialah "daya hidup" dalam kebudayaan Cina.

Qi juga merujuk kepada berikut:

Nama orang
Lain-lain