Realiti dalam kegunaan harian bermaksud "keadaan sesuatu seperti mana ia wujud"[1]. Istilah realiti, dalam erti paling luas, termasuk segala yang sedia ada, sama ada ia boleh dilihat, boleh difahami, atau kelihatan dirinya tidak konsisten dari segi sains, falsafah, atau mana-mana sistem analisa yang lain. Realiti dalam maksud ini bolehlah termasuk adanya dan tidak adanya jisim tersebut, manakala kewujudan sering terhad kepada adanya (bandingkan dengan alam semula jadi).

Lihat juga OMG wht is this omg sunting

Rujukan dan nota sunting

  1. ^ Compact Oxford English Dictionary of Current English, Oxford University Press, 2005 (Full entry for reality: "reality • noun (pl. realities) 1 the state of things as they actually exist, as opposed to an idealistic or notional idea of them. 2 a thing that is actually experienced or seen. 3 the quality of being lifelike. 4 the state or quality of having existence or substance.")

Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.