Reka baru atau inovasi merupakan proses mengubahsuai sesuatu objek atau projek yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi.

Lihat juga

sunting