Roentgenium

Kedudukan roentgenium dalam jadual berkala

Roentgenium ialah unsur kimia yang radioaktif dengan simbol Rg dan nombor atom 111.