Setem Peribadi 'Prisma' di Indonesia

Setem peribadi atau setem persendirian merupakan setem yang dikeluarkan atas permintaan pelanggan pos dengan memasukkan gambar sendiri ke dalam setem. Setem jenis ini merupakan gabungan dua setem yang diletakkan bersebelahan. Setem pertama mempunyai nilai muka (denominasi) manakala setem yang satu lagi tidak sah sekiranya tidak disertakan dengan setem berdenominasi. Pos Malaysia telah mengeluarkan dua jenis setem ini iaitu Setem Persendirian Individu dan Setem Persendirian Korporat. Di Indonesia setem jenis ini dikenali sebagai Setem Prisma.