Dalam ilmu fizik teori, simetri T merupakan simetri hukum fizik anjuran teori dalam transformasi pembalikan masa:

Walaupun ditemui dalam konteks-konteks terbatas, namun alam semesta yang boleh diamati ini tidak simetri dalam pembalikan masa, terutamanya disebabkan oleh hukum termodinamik kedua. Oleh itu, masa dikatakan adalah tidak simetri, ataupun asimetri.