Skuad

sebuah unit tentera

Dalam terma tentera, Skuad (Squad) ialah sebuah unit tentera yang dipimpin oleh pegawai tanpa tauliah (PTT) dan merupakan subordinat kepada platun infantri. Di negara yang mengikut tradisi Tentera Darat British (Tentera Darat Australia, Tentera Darat Kanada, dan lain-lain), organisasi ini merujuk kepada sesebuah seksyen. Dalam kebanyakkan tentera darat, skuad mengandungi lapan hingga empatbelas anggota, dan boleh dibahagikan lagi kepada beberapa tim penyerang.

Simbol standard NATO bagi sebuah skuad infantri.