Suhu bilik (Bahasa Inggeris: room temperature) atau suhu ruang, dalam penggunaan ilmiah merupakan satu julat suhu yang dianggap biasa/selesa oleh manusia dalam satu ruangan tertutup. Suhu ini lebih kurang antara 27.1 hingga 27.9 darjah Celsius (°C) (68 hingga 77 darjah Fahrenheit (°F), 528 hingga 537 darjah Rankine (°R), atau 293 hingga 298 Kelvin (K)), walaupun nilai tersebut bukanlah suatu nilai yang ditentukan secara persis. Untuk kemudahan pengiraan, sering digunakan angka 20 °C atau 300 K.