Sunnatullah bermaksud tradisi Allah dalam melaksanakan ketetapanNya sebagai Rabb yang terlaksana di alam semesta atau dalam bahasa akademi disebut hukum alam. Sunnah atau ketetapan Allah antara lain:

  1. Selalu ada dua keadaan saling ekstrim (syurga-neraka, benar-salah, baik-buruk)
  2. Segala sesuatu diciptakan berpasangan (dua entitas atau lebih). Saling cocok mahupun saling bertolakan.
  3. Selalu terjadi pergantian dan perubahan antara dua keadaan yang saling berbeza.
  4. Perubahan , penciptaan mahupun penghancuran selalu melewati proses.
  5. Alam diciptakan dengan keteraturan.
  6. Alam diciptakan dalam keadaan seimbang.
  7. Alam diciptakan terus berkembang.
  8. Setiap terjadi kerosakan di alam manusia, Allah mengutus seorang utusan untuk memberi peringatan atau memperbaiki kerosakan tersebut.