Tanaman merujuk kepada tumbuhan yang ditanam manusia untuk kegunaan tertentu, sama ada sebagai makanan manusia atau haiwan ternakan, sumber perubatan, untuk perdagangan, dan lain-lain.