Teori tertib ialah satu cabang dalam matematik yang mengkaji pelbagai jenis hubungan perduaan yang menjelaskan tanggapan intuisi tentang pentertiban. Ia memberikan rangka kerja kepada pernyataan; apabila satu benda adalah "kurang daripada" atau "lebih daripada" yang lain.