Terusan Pagalayan ialah sempadan antarabangsa bagi Negara Malaysia dan Negara Brunei Darussalam