Traumatologi

kajian tentang luka dan kecederaan yang disebabkan oleh kemalangan atau keganasan kepada seseorang

Traumatologi merupakan sebuah cabang perubatan dan pembedahan yang berkaitan dengan kecederaan dan luka pada manusia akibat kemalangan atau serangan. Bidang traumatologi termasuklah pengenalpastian kecederaan dan pembedahan serta rawatan terhadap kecederaan yang dialami.

Pembedahan traumatologi.

Traumatologi boleh terbahagi kepada traumatologi perubatan dan traumatologi psikologi. Bidang ini memfokuskan terhadap kecederaan fizikal seseorang berbanding dengan trauma psikologi yang menitikberatkan psikologi dan jiwa seseorang. Meskipun begitu, kedua-dua bidang ini saling berkaitan.

Pautan luar

sunting