Wikipedia:Senarai penyelia harapan

Laman ini merupakan laman yang dicipta daripada Kategori:Penyelia Wikipedia harapan. Seksyen pertama mengandungi pengguna yang terdapat dalam kategori ini yang mana telah menyunting sekurang-kurangnya 15 suntingan dalam 3 bulan terakhir. Terdapat juga tarikh suntingan pertama disenaraikan serta rekod permohonan menjadi penyelia. Seksyen kedua menyenaraikan pengguna yang menyunting kurang daripada 15 suntingan dalam 3 bulan terakhir dengan tarikh suntingan terakhir dan rekod permohonan menjadi penyelia. Seksyen terakhir menyenaraikan pengguna yang pernah disenaraikan dalam kategori ini tetapi kini bergelar seorang penyelia.


Pengguna dengan sekurang-kurangnya 15 suntingan dalam 3 bulan terakhir sunting

Pengguna Suntingan pertama Rekod permohonan menjadi penyelia
Claude Warrior (perbincangan sumbangan statistik log laman alih log sekat) 31 Januari 2014
Fandi89 (perbincangan sumbangan statistik log laman alih log sekat) 19 Januari 2016

Pengguna yang kurang daripada 15 suntingan dalam 3 bulan terakhir sunting

Pengguna Suntingan terakhir Rekod permohonan menjadi penyelia

Pengguna yang sudah bergelar penyelia sunting