Wings

Laman nyahkekaburan

Wings boleh merujuk pada beberapa maksud, antaranya adalah:-

  1. Filem Wings, 1916
  2. Filem Wings, 1927
  3. Filem Wings, 1966
  4. Filem Wings, 2012
  5. Majalah Wings
  6. Permainan Video,1990
  7. Permainan Video,1996
  8. Kumpulan Wings, Malaysia
  9. Kumpulan Wings, Amerika, 1968
  10. Kumpulan Wings, Amerika, 1970