120 (seratus dua puluh) ialah nombor asli selepas 119 dan sebelum 121.