Sistem nombor matematik 
Asas

Nombor asli
Nombor negatif
Integer
Nombor nisbah
Nombor bukan nisbah
Nombor nyata
Nombor khayalan
Nombor kompleks
Nombor algebra
Nombor transenden

Perluasan kompleks

Nombor dwikompleks
Nombor hiperkompleks
Kuaternion
Kokuaternion
Bikuaternion
Oktonion
Sedenion
Tesarina
Hipernombor
Nombor supernyata
Nombor hipernyata
Nombor sureal

Lain-lain

Nombor nominal
Nombor kompleks belah
Nombor bersiri
Nombor melampaui terhingga
Nombor ordinal
Nombor kardinal
Nombor perdana
p-adic numbers
Nombor boleh bina
Nombor boleh kira
Jujukan integer
Pemalar matematik
Nombor besar
Pi π = 3.141592654...
e = 2.718281828...
Unit khayalan
Ketakterhinggaan

Dalam bidang matematik, nombor asli boleh bermaksud satu unsur dalam set {1, 2, 3, ...} (iaitu integer positif) ataupun satu unsur dalam set {0, 1, 2, 3}, ...} (iaitu integer bukan-negatif). Set pertama biasanya digunakan dalam teori nombor, manakala yang kedua lebih banyak digunakan dalam logik matematik, teori set dan sains komputer.

Nombor asli mempunyai dua tujuan: untuk bilangan ("ada 3 biji epal di atas meja"), dan juga untuk menunjukkan tertib ("bandar ke-3 terbesar di negara ini").

Dalam teori set, nombor asli ditandakan dengan simbol .