1 (nombor)

nombor asli

1 (satu) ialah nombor, angka, dan nama glyph mewakili nombor itu. Ia ialah nombor asli selepas 0 dan sebelum 2. Ia mewakili entiti tunggal. Satu kadangkala merujuk sebagai keunitan atau unit sebagai adjektif. Contohnya, satu tembereng garis "panjang unit" ialah tembereng garis panjang 1.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kardinal 1
satu
Ordinal 1
pertama
Sistem angka Sesatu
Pemfaktoran
Pembahagi 1
Angka Roman I
Angka Roman (Unikod) Ⅰ, ⅰ
Angka Jepun
Imbuhan awal mono- (daripada Bahasa Greek)

uni- (daripada Latin)

Perduaan 1
Perlapanan 1
Perduabelasan 1
Perenambelasan 1
Bahasa Arab ١ (Wahid)
Bahasa Ibrani א (Alef)