Sistem nombor matematik 
Asas

Nombor asli
Nombor negatif
Integer
Nombor nisbah
Nombor bukan nisbah
Nombor nyata
Nombor khayalan
Nombor kompleks
Nombor algebra
Nombor transenden

Perluasan kompleks

Nombor dwikompleks
Nombor hiperkompleks
Kuaternion
Kokuaternion
Bikuaternion
Oktonion
Sedenion
Tesarina
Hipernombor
Nombor supernyata
Nombor hipernyata
Nombor sureal

Lain-lain

Nombor nominal
Nombor kompleks belah
Nombor bersiri
Nombor melampaui terhingga
Nombor ordinal
Nombor kardinal
Nombor perdana
p-adic numbers
Nombor boleh bina
Nombor boleh kira
Jujukan integer
Pemalar matematik
Nombor besar
Pi π = 3.141592654...
e = 2.718281828...
Unit khayalan
Ketakterhinggaan

Integer (daripada Latin integer bermakna "penuh", "seluruh")[1] atau angka bulat ialah mana-mana sifar atau nombor asli (1, 2, …) atau nombor asli negatif (-1, -2, …). Dalam kata lain, integer ialah mana-mana unsur dalam lingkungan set {…, -2, -1, 0, 1, 2, …}. Set bagi semua integer ini diberi lambang khas .

Bilangan integer adalah tidak terhingga. Namun begitu, integer diberi ukuran kekardinalan . Ini dapat dibuktikan dengan membina sebuah fungsi bijeksi (injeksi dan surjeksi) daripada integer () kepada nombor asli ():

Dengan fungsi ini, setiap satu integer dipetakan kepada hanya satu nombor asli. Oleh itu, kekardinalan integer adalah sama dengan kekardinalan nombor asli.

Lihat juga

sunting

Rujukan

sunting
  1. ^ Evans, Nick (1995). "A-Quantifiers and Scope". Dalam Bach, Emmon W (penyunting). Quantification in Natural Languages. Dordrecht, The Netherlands; Boston, MA: Kluwer Academic Publishers. m/s. 262. ISBN 0-7923-3352-7.)