e (pemalar)

(Dilencongkan dari E (pemalar matematik))
Sistem nombor matematik 
Asas

Nombor asli
Nombor negatif
Integer
Nombor nisbah
Nombor bukan nisbah
Nombor nyata
Nombor khayalan
Nombor kompleks
Nombor algebra
Nombor transenden

Perluasan kompleks

Nombor dwikompleks
Nombor hiperkompleks
Kuaternion
Kokuaternion
Bikuaternion
Oktonion
Sedenion
Tesarina
Hipernombor
Nombor supernyata
Nombor hipernyata
Nombor sureal

Lain-lain

Nombor nominal
Nombor kompleks belah
Nombor bersiri
Nombor melampaui terhingga
Nombor ordinal
Nombor kardinal
Nombor perdana
p-adic numbers
Nombor boleh bina
Nombor boleh kira
Jujukan integer
Pemalar matematik
Nombor besar
Pi π = 3.141592654...
e = 2.718281828...
Unit khayalan
Ketakterhinggaan

Pemalar e atau nombor Euler ialah suatu nombor nyata di mana nilai bagi pembezaan bagi fungsi pada titik 0 adalah bersamaan dengan 1. Fungsi dinamakan fungsi eksponen, dan fungsi songsangnya dinamakan logaritma asli atau logaritma asas e.

e merupakan nombor bukan nisbah, bererti e tidak boleh diungkapkan sebagai nisbah dua integer. Nilai bagi e sehingga 20 tempat perpuluhan ialah

2.71828182845904523536….