541 (lima ratus empat puluh satu) ialah nombor asli selepas 540 dan sebelum 542.