598 (lima ratus sembilan puluh lapan) ialah nombor asli selepas 597 dan sebelum 599.