Albedo Bond adalah pecahan daripada kuasa dalam sejumlah insiden sinaran elektromagnet pada suatu jasad falak yang berselerak kembali ke angkasa lepas. Pada asalnya, albedo ini dicadangkan oleh seorang ahli falak Amerika, George Phillips Bond (1825–1865).

Albedo Bond A mempunyai berkaitan dengan albedo geometri p berdasarkan kepada ungkapan berikut:

dimana q diistilahkan sebagai kamiran fasa dan diberikan daripada segi fluks berselerak berarah I(α) ke dalam sudut fasa α (dipuratakan bagi semua panjang gelombang dan sudut azimut) sebagai

Fasa sudut α merupakan sudut di antara sumber sinaran (biasanya Matahari) dan arah pemerhatian. Sudut tersebut berbeza-beza dari sifar untuk cahaya berselerak kembali ke arah sumber pada 180° untuk pemerhatian melihat ke arah sumber.

Pautan luar sunting