Alotrop (dari bahasa Greek, allos tropos bentuk lain) merujuk kepada sifat yang berbeza yang dimiliki oleh suatu bahan (unsur kimia) dalam keadaan fasa yang sama. Biasanya sifat fizik alotrop adalah berlainan manakala sifat kimianya boleh sama.

Contohnya ialah:

Unsur-unsur lain termasuklah sulfur, fosforus dan timah.

Ia bukan bermakna sifat sesuatu bahan itu berubah mengikut fasa (pepejal, cecair atau gas).