Awalan

imbuhan yang diletakkan sebelum akar kata

Awalan atau prefiks ialah imbuhan yang dibubuhkan pada awal sebuah kata dasar. Kadangkala, ia juga digelar sebagai preformatif kerana berupaya untuk mengubah bentuk kata dasar. Sebagai contoh, perkataan berlari terdiri daripada awalan ber- yang ditambah terhadap kata dasar lari.

Lihat juga sunting

Rujukan sunting

  • Mihaliček, Vedrana; Wilson, Christin (2011). Language Files: Materials for an Introduction to Language and Linguistics. Ohio State University Press. ISBN 978-0-8142-5179-9.