Dalam bidang tatabahasa dan linguistik, suatu imbuhan ialah sejenis morfem yang ditambah atau dipadukan pada suatu kata dasar. Imbuhan lazimnya tidak dapat wujud sebagai perkataan yang sendiri, kecuali sebahagian awalan dan akhiran. Imbuhan membolehkan perkataan-perkataan baharu diterbit daripada kata-kata dasar, serta mengubah gaya tatabahasa kata dasar.

Jenis-jenis imbuhan
Imbuhan Contoh Bentuk Huraian Bahasa Melayu
Awalan pembuat awalan-kata Di awal kata dasar   Ya
Akhiran buatan kata-akhiran Di akhir kata dasar   Ya
Sisipan jejari ka-sisipan-ta Di tengah-tengah kata dasar   Ya
Apitan pembuatan apitankataapitan Di awal dan akhir kata dasar   Ya
Interfiks (Inggeris) speed-o-meter kataa-interfiks-katab Menghubungkan dua perkataan dalam kata majmuk   Tidak
Transfiks (Malta) kiteb
(kata dasar ktb "menulis")
k⟨transfiks⟩at⟨transfiks⟩a Imbuhan tak tersambung yang berpecah-pecah dalam satu kata dasar   Tidak
Simulfiks mouse → mice kata\simulfiks Sebahagian kata dasar diubah   Tidak
Disfiks (Alabama): tipli
(kata dasar tipasli "memutuskan")
ka⟩disfiks⟨ta Pelenyapan sebahagian kata dasar   Tidak

Lihat juga

sunting

Pautan luar

sunting
  •   Media berkenaan Imbuhan di Wikimedia Commons