Bahasa penanda

Bahasa penanda ialah sejenis bahasa komputer yang digunakan untuk menggabungkan teks dan maklumat tambahan padanya, umpamyanya struktur, tataletak dan hiperpautan. HTML ialah contoh bahasa penanda yang paling popular pada masa ini.

ContohSunting

Dalam HTML, beberapa tag boleh digunakan untuk memformat teks. Dalam contoh berikut:

<b>Wikipedia</b> ialah sebuah <i>enskiklopedia bebas</i>.

...menghasilkan:

Wikipedia ialah sebuah enskiklopedia bebas.

Dalam contoh tadi, tag <b> digunakan untuk menebalkan teks, manakala tag <i> digunakan untuk mencondongkan teks. Dalam LaTeX pula, penanda berikut digunakan untuk menghasilkan output yang sama:

\textbf{Wikipedia} ialah sebuah \emph{enskiklopedia bebas}.

Lihat jugaSunting


Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.