Hiperpautan

rujukan kepada data di mana pembaca boleh ikut secara terus sama ada melalui klik, ketik atau hover

Dalam istilah hiperteks, hiperpautan (atau ringkasnya pautan) ialah sambungan daripada sesebuah dokumen web(sesawang) kepada dokumen web yang lain. Sambungan ini dapat dicipta dengan menyatakan alamat sumbernya. Pengguna boleh mengikuti sambungan tersebut pada pelayar web(sesawang) dengan mengklik pautan yang disediakan.[1]

Pautan ialah perkara yang terpenting dalam pembinaan Jaringan Sejagat kerana ia boleh menyambung sesebuah laman web(sesawang) kepada laman web yang lain. Konsep ini diutarakan oleh Tim Berners-Lee. Walaupun begitu, ia tidak tertakluk kepada Jaringan Sejagat sahaja, malah pautan juga digunakan dalam media-media elektronik yang lain.

Pautan terbenam

sunting

Filem: Perkataan pertama dalam ayat ini: ("Filem") ialah pautan tunjuk-arah terbenam dalam objek teks -- jika perkataan diklik, pelayar akan dituju kepada laman lain.

Rujukan

sunting
  1. ^ Hyperlink: retrieved September 12, 2008, from hyperlink http://www.merriam-webster.com/dictionary/hiperpautan

Pautan luar

sunting