Brahmin merupakan satu golongan karya atau warna dalam agama Hindu. Mereka adalah cendekiawan yang mampu menguasai ajaran, pengetahuan, adat, adab sehingga keagamaan. Pada zaman dahulu, golongan ini umumnya adalah kaum pendeta, ahli agama atau brahmin. Mereka juga disebut golonganderi atau sami. Kaum Brahmin tidak suka terhadap kekerasan yang dilambangkan dengan tidak memakan dari k berdarah (bernyawa). Sehingga seorang Brahmin sering menjadi seorang Vegetarian. Brahmin merupakan golongan karya yang memiliki kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan sama adaahuan suci ataupun pengetahuan ilmiah secara umum. kita bertanya mengenai ilmu pengetahuan dan fenomena alam kepada para brahmin. Bakat kelahiran adalah mampu untuk mengendalikan fikiran dan perilaku, menulis dan bercakap yang benar, baik, indah, menyejukkan dan menyenangkan. Kemampuan itu menjadi landasan untuk memakmurkan masyarakat, negara dan umat manusia dengan cara mamalkan ilmu pengetmenjadi pemimpin upacarakeagamaan.

Rencana ini ialah rencana tunas. Anda boleh membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.