Melaka terdiri daripada 3 gabungan daerah utama iaitu:

Daerah di Melaka