Elektronvolt (eV) ialah kuantiti kerja yang dilakukan oleh satu elektron apabila ia bergerak melalui beza upaya (potential difference) elektrostatik bersamaan satu volt (V) dalam vakum. Dalam erti lain, nilai voltan adalah berkadar terus dengan nilai elektron.

Satu elektronvolt adalah unit tenaga yang sangat kecil:

1 eV = 1.602 176 53 (14)×10−19]] J. (Sumber: nilai cadangan CODATA 2002)

Unit elektronvolt diterima (tetapi tidak digalakkan) untuk digunakan bersama unit SI. Ia banyak digunakan dalam bidang solid-state physics, atomic physics, nuclear physics dan particle physics, biasanya dengan awalan SI m, k, M, G atau T.


Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.