Gema ialah pantulan bunyi yang didengari tidak lama selepas merebaknya bunyi langsung yang asal, di mana jarak pindaan bunyi tersebut berkadaran dengan jarak permukaan yang memantul daripada kedua-dua sumber bunyi dan pendengar.

Gema yang sebenar ialah pantulan tunggal yang muncul daripada sumber bunyi yang asal.