Geseran dwibibir tak bersuara

Geseran dwibibir tak bersuara ialah sejenis bunyi konsonan yang terdapat dalam sebilangan bahasa lisan, dilambangkan oleh aksara ɸ dalam Abjad Fonetik Antarabangsa (IPA) dan p\ dalam X-SAMPA.

Nombor AFA126
Pengekodan
X-SAMPAp\
Imej
Sampel audio
noicon

Ciri-ciri sunting

Ciri-ciri geseran dwibibir tak bersuara: