Hidrolisis (daripada bahasa Yunani: hydro- , 'air' + lysis, 'meleraikan') biasanya bermakna pembelahan ikatan kimia dengan penambahan air. Apabila karbohidrat dipecahkan menjadi komponen molekul gula oleh hidrolisis (contohnya sukrosa dipecahkan menjadi glukosa dan fruktosa), proses ini dipanggil pensakaridaan. Umumnya, herba atau pensakaridaan adalah langkah dalam peruraian bahan ATAU dalam bahasa kimia "reaksi kation dan anion atau kedua-duanya dengan molekul air di mana pH air diubah, belahan ikatan H-O dalam hidrolisis berlaku."

Mekanisme umum tindak balas hidrolisis. (simbol dwiarah menunjukkan keseimbangan di mana hidrolisis dan penyejatan boleh berlaku secara sekaligus.)

Hidrolisis boleh menjadi keterbalikan tindak balas penyejatan di mana dua molekul bergabung bersama menjadi satu molekul yang lebih besar menghasilkan satu molekul air. Oleh itu, hidrolisis menambahkan air untuk tujuan pemecahan, sedangkan penyejatan membina dengan mengeluarkan air serta sebarang pelarut yang lain.

Lihat juga

sunting