Ikatan ganda tiga dalam kimia ialah ikatan kimia antara dua unsur kimia yang melibatkan enam elektron mengikat berbanding dua dalam ikatan kovalen tunggal. Ikatan ganda tiga yang paling biasa, iaitu di antara dua atom karbon, boleh dijumpai dalam alkena. Kumpulan-kumpulan berfungsi lain yang mengandungi ikatan ganda tiga ialah sianida dan isosianida. Sesetengah molekul dwiatom seperti dinitrogen dan karbon monoksida juga diikat ganda tiga. Dalam formula rangka, ikatan ganda tiga dilukis sebagai tiga garis selari (≡) di antara dua atom yang bersambung; dalam tipografi, ini boleh dilakukan dengan pengendali identiti.[1][2][3]

Ikatan ganda tiga adalah lebih kuat daripada ikatan tunggal atau ikatan ganda dua. Ikatan ini juga lebih panjang. Urutan ikatannya ialah tiga.

Sebatian kimia dengan ikatan ganda tiga
asetilena, H−C≡C−H sianogen, N≡C−C≡N karbon monoksida, C≡O

Rujukan sunting

  1. ^ Templat:JerryMarch
  2. ^ Organic Chemistry 2nd Ed. John McMurry
  3. ^ Pyykkö, Pekka; Riedel, Sebastian; Patzschke, Michael (2005). "Triple-Bond Covalent Radii". Chemistry - A European Journal. 11 (12): 3511–20. doi:10.1002/chem.200401299. PMID 15832398.