Inersia ialah sifat semula jadi suatu objek yang cenderung untuk menentang sebarang perubahan kepada keadaan atau bentuk asalnya , sama ada dalam keadaan pegun (statik) ataupun dalam keadaan bergerak.

Contoh keadaan inersia:

  • Apabila buku di tengah satu longgok tersusun keatas disentap , buku yang lain di atasnya akan terjatuh ke bawah. Pada awalnya buku-buku tersebut adalah pegun.Inersianya menentang perubahan dalam keadaan pegun, maka apabila buku di tengah disentap, buku-buku di atas tidak tertarik bersama-sama.

Lihat Juga Sunting