Innsbruck merupakan nama bandar di Austria. Terletak di bahagian barat. Penduduknya berjumlah 140,000 (daerah urban). Di wilayah suburban berjumlah 250,000 orang pada tahun (2005).

Sudut kota Innsbruck