Islam di Kuwait


Kuwait adalah negara yang kebanyakan penduduknya Muslim dengan Islam menjadi agama kebangsaan.