John Caldwell Calhoun (Abbeville, 18 Mac 1782 - Washington DC, 31 Mac 1850), merupakan wakil presiden Amerika Syarikat yang ke-7.

John C. Calhoun

Beliau pernah menjadi naib kepada presiden John Adams dan Andrew Jackson dari tahun 1825 - 1832.