Jurukamera

Jurukamera atau Pengendali kamera merupakan individu yang bertanggungjawab merakam video bagi sesebuah filem dengan menggunakan kamera video. Mereka juga bekerja untuk rancangan televisyen dan berita.

Jurukamera mengambil video untuk berita