Juz' (Arab: جزء, banyak اجزاء ajza' , bermaksud "bahagian") adalah istilah yang mewakilkan salah satu bahagian daripada 30 bahagian dalam Qur'an. Bahagian ini memudahkan bacaan al-Quran dalam satu bulan, terutama semasa bulan Ramadhan ketika pembacaan ayat Qur'an dalam solat Tarawikh; membaca lebih kurang satu juz' semalaman. Sebuah juz' dibahagikan kepada dua ahzab (kumpulan), dan setiap Hizb (kumpulan) yang seterusnya dibahagikan kepada empat bahagian, menjadikannya lapan Hizb setiap suku satu juz'. Juz' yang paling biasa dirujuk dan dihafal adalah "juz' Amma," yang merupakan juz' ke-30 dan Surah ke-78 daripada 114 surah, sebahagian besar daripada surah yang paling pendek dalam Qur'an. 'Amma biasanya yang diajar terlebih dahulu untuk kanak-kanak. Juz Amma dinamakan selepas perkataan pertama daripada surah pertama (iaitu surah ke-78) dalam juz itu. Muslim daripada Asia Selatan juga merujuk juz sebagai para (paara) [1].

Rujukan Juz dari mula ayat dan akhir ayat. (10 mukasurat setiap satu Juz)

Juz’ 1 – Al Fatihah 1 – Al Baqarah 141
Juz’ 2 – Al Baqarah 142 – Al Baqarah 252
Juz’ 3 – Al Baqarah 253 – Al Imran 92
Juz’ 4 – Al Imran 93 – An Nisaa 23
Juz’ 5 – An Nisaa 24 – An Nisaa 147
Juz’ 6 – An Nisaa 148 – Al Ma’idah 81
Juz’ 7 – Al Ma’idah 82 – Al An’am 110
Juz’ 8 – Al An’am 111 – Al A’raf 87
Juz’ 9 – Al A’raf 88 – Al Anfal 40
Juz’ 10 – Al Anfal 41 – At Tauba 92
Juz’ 11 – At Tauba 93 – Hud 5
Juz’ 12 – Hud 6 – Yusuf 52
Juz’ 13 – Yusuf 53 – Ibrahim 52
Juz’ 14 – Al Hijr 1 – An Nahl 128
Juz’ 15 – Al Isra' 1 – Al Kahf 74
Juz’ 16 – Al Kahf 75 – Ta Ha 135
Juz’ 17 – Al Anbiyaa 1 – Al Hajj 78
Juz’ 18 – Al Muminun 1 – Al Furqan 20
Juz’ 19 – Al Furqan 21 – An Naml 55
Juz’ 20 – An Naml 56 – Al Ankabut 45
Juz’ 21 – Al Ankabut 46 – Al Ahzab 30
Juz’ 22 – Al Ahzab 31 – Ya Sin 27
Juz’ 23 – Ya Sin 28 – Az Zumar 31
Juz’ 24 – Az Zumar 32 – Fussilat 46
Juz’ 25 – Fussilat 47 – Al Jathiya 37
Juz’ 26 – Al Ahqaf 1 – Az Zariyat 30
Juz’ 27 – Az Zariyat 31 – Al Hadid 29
Juz’ 28 – Al Mujadila 1 – At Tahrim 12
Juz’ 29 – Al Mulk 1 – Al Mursalat 50
Juz’ 30 – An Nabaa 1 – An Nas 6

Juz Hizb Surah
1.Alif Lam Meem 1 (1:1) - (2:74)
2 (2:75) - (2:141)
2.Sayaqool 3 (2:142) - (2:202)
4 (2:203) - (2:252)
3.Tilkal Rusull 5 (2:253) - (3:14)
6 (3:15) - (3:92)
4.Lan Tana Loo 7 (3:93) - (3:170)
8 (3:171) - (4:23)
5.Wal Mohsanat 9 (4:24) - (4:87)
10 (4:88) - (4:147)
6.La Yuhibbullah 11 (4:148) - (5:26)
12 (5:27) - (5:81)
7.Wa Iza Samiu 13 (5:82) - (6:35)
14 (6:36) - (6:110)
8. Wa Lau Annana 15 (6:111) - (6:165)
16 (7:1) - (7:87)
9. Qalal Malao 17 (7:88) - (7:170)
18 (7:171) - (8:40)
10. Wa A'lamu 19 (8:41) - (9:33)
20 (9:34) - (9:92)
11. Yatazeroon 21 (9:93) - (10:25)
22 (10:26) - (11:5)
12. Wa Mamin Da'abat 23 (11:6) - (11:83)
24 (11:84) - (12:52)
13. Wa Ma Ubrioo 25 (12:53) - (13:18)
26 (13:19) - (14:52)
14. Rubama 27 (15:1) - (16:50)
28 (16:51) - (16:128)
15.Subhanallazi 29 (17:1) - (17:98)
30 (17:99) - (18:74)
16.Qal Alam 31 (18:75) - (19:98)
32 (20:1) - (20:135)
17. Aqtarabo 33 (21:1) - (21:112)
34 (22:1) - (22:78)
18. Qadd Aflaha 35 (23:1) - (24:20)
36 (24:21) - (25:21)
19. Wa Qalallazina 37 (25:22) - (26:110)
38 (26:111) - (27:55)
20.A'man Khalaq 39 (27:56) - (28:50)
40 (28:51) - (29:45)
21. Utlu Ma Oohi 41 (29:46) - (31:21)
42 (31:22) - (33:30)
22. Wa Manyaqnut 43 (33:31) - (34:23)
44 (34:24) - (36:27)
23. Wa Mali 45 (36:28) - (37:144)
46 (37:145) - (39:31)
24. Faman Azlam 47 (39:32) - (40:40)
48 (40:41) - (41:46)
25. Elahe Yuruddo 49 (41:47) - (43:23)
50 (43:24) - (45:37)
26.Ha'a Meem 51 (46:1) - (48:17)
52 (48:18) - (51:30)
27. Qala Fama Khatbukum 53 (51:31) - (54:55)
54 (55:1) - (57:29)
28. Qadd Sami Allah 55 (58:1) - (61:14)
56 (62:1) - (66:12)
29. Tabarakallazi 57 (67:1) - (71:28)
58 (72:1) - (77:50)
30. Amma Yatasa'aloon 59 (78:1) - (86:17)
60 (87:1) - (114:6)

Rujukan sunting

  • Ali, Abdullah Yusuf (1999). The Meaning of the Holy Quran. Amana Publications. ISBN 0-915957-32-9.