Peta Asia Selatan

Asia Selatan merangkumi 10% daripada keluasan benua Asia. Ia juga kadangkala dikenali sebagai subbenua India.

Negara-negara di Asia Selatan termasuklah:

Asia Selatan merupakan antara kawasan yang paling padat penduduknya.