Kabinet Hatta I ialah kabinet Republik Indonesia yang bertugas dari 29 Januari 1948 sehingga 4 Ogos 1949.

Susunan kabinet

sunting
1. Perdana Menteri : Mohammad Hatta
2. Menteri Luar Negeri : Agus Salim
3. Menteri Dalam Negeri (ad interim) : Sukiman
4. Menteri Pertahanan (ad interim) : Mohammad Hatta [1]
5. Menteri Kehakiman : Susanto Tirtoprodjo
6. Menteri Penerangan : Mohammad Natsir
7. Menteri Kewangan : AA Maramis
8. Menteri Persediaan Makanan Rakyat : IJ Kasimo
9. Menteri Kemakmuran : Sjafruddin Prawiranegara
10. Menteri Pekerjaan Umum (ad interim) : Djuanda [2]
11. Menteri Buruh/Sosial : Kusnan
12. Menteri Pembangunan/Pemuda : Supeno [3]
13. Menteri Perhubungan : Djuanda
14. Menteri Agama : Masjkur
15. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Ali Sastroamidjojo
16. Menteri Kesihatan : J. Leimena
17. Menteri Negara : Hamengkubuwono IX [1]

Rujukan

sunting
  1. ^ a b Pada 15 Julai 1948, Hamengkubuwono XI dilantik sebagai Menteri Pertahanan. Jawatannya sebagai Menteri Negara tidak diisi.
  2. ^ Pada 13 April 1948, jawatan ini diisi oleh H. Laoh.
  3. ^ Supeno meninggal dunia pada 24 Februari 1949 sewaktu Serangan Tentera Belanda II.


 
Kabinet Indonesia
 

Era Perjuangan Kemerdekaan: Presiden | Sjahrir I | Sjahrir II | Sjahrir III | Amir Sjarifuddin I | Amir Sjarifuddin II | Hatta I | Darurat | Hatta II
Era Demokrasi Berparlimen: RIS | Susanto | Halim | Natsir | Sukiman-Suwirjo | Wilopo | Ali Sastroamidjojo I | Burhanuddin Harahap | Ali Sastroamidjojo II | Djuanda
Era Demokrasi Terpimpin: Kerja I | Kerja II | Kerja III | Kerja IV | Dwikora I | Dwikora II | Dwikora III | Ampera I | Ampera II
Era Orde Baru: Pembangunan I | Pembangunan II | Pembangunan III | Pembangunan IV | Pembangunan V | Pembangunan VI | Pembangunan VII
Era Orde Reformasi: Reformasi Pembangunan | Perpaduan Negara | Gotong Royong | Indonesia Bersatu | Indonesia Bersatu II | Kerja