Takwim

(Dilencongkan dari Kalendar)

Takwim (disebut [tak.wim] daripada istilah Arab: تقويم, rumi: taqwīm), kalendar (disebut [ka.lén.dar]) atau penanggalan (disebut [pĕ.nang.ga.lan]) merupakan satu sistem pengiraan masa menggunakan hari dan bulan. Tarikh sesuatu hari itu biasanya ditentukan berpandukan kepada objek astronomi, seperti matahari atau bulan. Takwim juga boleh merupakan satu objek nyata yang menjelaskan sistem itu.

Peristilahan

sunting

Takwim meminjam dari bahasa Arab melalui terbitan kata dasar قَوَّمَ‎qawwama yang bermaksud "membetulkan; membaiki"[1][2] secara lanjut lagi bermakna "jadual perhitungan waktu.[2] Sumber-sumber Arab yang memberi asal pengungkapan ini berbeza pendapat dalam pemahaman mengenai takwim ini:

 • al-Mu’jam al-`Arabi al-Asasi mentakrifkan ia sebagai "daftar hari yang membahagikan tahun kepada bulan disertakan dengan maklumat tarikh kelepasan am, perayaan, jadual waktu solat dan fenomena falak".[3]
 • Dairah al-Ma`arif mengaitkan ia dengan "lembaran...jadual hari, minggu dan bulan...disertakan dengan waktu terbit terbenam matahari dan bulan, tarikh-tarikh perayaan dan sebagainya"[4]
 • Al-Mu’jam al-Wasit pula memberi takrif ringkas iaitu "perhitungan waktu merangkumi tahun, bulan dan hari".[5]

Kalendar meminjam sama dari bahasa Inggeris calendar atau bahasa Belanda kalender menyerap dari istilah bahasa Latin Calendae iaitu "hari pertama dalam sebulan" turunan calare "memanggil", yakni panggilan para pendeta melihat anak bulan menentukan peredaran masa dalam Rom.[6] Penanggalan merupakan terbitan kata dasar tanggal yang bermaksud "hari bulan" dalam bahasa Jawa kuno.[7]

Jenis takwim atau kalendar boleh dibahagikan mengikut objek astronomi yang diikuti:

Masih digunakan

sunting

Sudah pupus

sunting

Rujukan

sunting
 1. ^ Abd. Rauf Dato' Haji Hassan; Abdul Halim Salleh; Khairul Amin Mohd Zain (2005). Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab Bahasa Arab-Bahasa Melayu. Shah Alam: Oxford Fajar. m/s. 305. ISBN 967-65-7321-3.
 2. ^ a b Abd Allah al-Bustani al-Lubnani (1998). Muhit al-Muhit. Beirut: Maktabah Lubnan Nasirun. m/s. 763. Dipetik Muhamad Zakuwa (2016).
 3. ^ al-Mu’jam al-`Arabi al-Asasi, Tunis: Larousse, (dalam bahasa Arab). Tunis, Tunisia: Larousse. 1989. m/s. 1016. Dipetik Muhamad Zakawa (2016).
 4. ^ Butrus al-Bustani. Dairah al-Ma`arif (dalam bahasa Arab). 6. Beirut: Dar al-Ma’rifah. m/s. 185.. Dipetik Muhamad Zakuwa (2016).
 5. ^ Ibrahim Mustafa et al (1960), al-Mu’jam al-Wasit, j. 2, Beirut: Maktabah al-Islamiyya. 797. Dipetik Muhamad Zakuwa (2016).
 6. ^ Rujukan dibandingkan:
  • M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim & N. van der Sijs, penyunting (2009). "kalender (tijdoverzicht)". Etymologisch Woordenboek van het Nederlands. Amsterdam.CS1 maint: multiple names: editors list (link)
 7. ^ Wojowasito (1977). "tanggal". Kamus Jawa Kuno (Kawi)-Indonesia. Malang: CV. Pengarang. m/s. 261.
Sumber utama
 • Muhamad Zakuwa bin Rodzali (9–11 Mac 2016), "Takwim, Waktu Solat dan Arah Kiblat Mengikut Syarak", Kursus Falak, Behrang, Perak: Institut Tanah dan Ukur Negara MalaysiaCS1 maint: date format (link)