Kampung Bandar boleh merujuk pada beberapa perkara, antaranya adalah:-